UPUTE ZA IZRADU E-POSTERA:

1. Jezik: hrvatski ili engleski

2. Za pisanje teksta po mogućnosti koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman) i ne manje od 10pt

3. Format: pejzaž, dimenzije 1920 x 1080 piksela, datoteka obavezno manja od 20 MB i spremljena kao .jpeg, .png, .pdf ili .pptx

4. Trajanje izlaganja postera je 3 - 5 minuta po posteru

5. E-poster sadržava samo 1 slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera

6. Datoteku obavezno pohraniti pod imenom i prezimenom glavnog autora

7. E-posteri ne smiju sadržavati audio-video zapise ili pokretne slike

Napomena: Posteri će biti dostupni samo u elektronskom izdanju.

Prijave su završene.